Plats för Göteborg

Plats för Göteborg är ett initiativ i syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. Planen tar ett helhetsgrepp kring såväl arenafrågan, bostäder, företag och platser för idrott och evenemang och skapar ett område där hela livet får plats. Från de yngsta till de äldsta, från jobb till lek. Ett initiativ där Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt och bli en hållbar stad som är öppen för världen.

Läs mer

Lyssna på ursprunget till förslaget här

Nyheter

 2019-09-30

”Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet” presenteras. Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 5 februari, och sedan i Kommunfullmäktige.

 2019-01-16

Att Scandinavium ska rivas till förmån för ett nytt arenakomplex har kommunstyrelsen beslutat. Det väntas kosta omkring fyra miljarder, men […]

 2019-01-16

I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslutet att ersätta Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthall med nya arenor. Även Valhallabadet ska ersättas […]

 2018-03-13

Plats för Göteborg är i år representerade i MIPIM – en av världens största fastighetsmässor. För Plats för Göteborg är […]

 2018-02-14

Lokalen var fylld till sista plats när representanter från Plats för Göteborg presenterade sitt utvecklingsförslag för området mellan Nya Ullevi […]

 2018-01-22

Valhallabadet är elefanten i rummet i arenafrågan. Så länge badhuset står där det gör begränsas möjligheterna att utveckla området. Frågan […]

 2018-01-22

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska slå fast att de nya arenorna ska ligga norr om Valhallagatan. I skisserna i utredningen […]

 2018-01-22

De stora knäckfrågorna handlar om placering, finansiering, den framtida driften samt vad som ska hända med Valhallabadet. Den kommunala utredningen […]

 2017-12-10

Det är utmärkt att Göteborg får en ny arena. Men än en gång uppvisar förslagen i beslutsunderlaget stora brister som […]

 2017-08-23

Göteborgs stad projektgrupp har från kommunstyrelsen fått i  uppdrag att analysera framtida exploateringsmöjligheter inom evenemangsområdet i syfte att stärka evenemangsområdets […]

Vi står bakom projektet

Wallenstam Stena Fastigheter Skanska Riksbyggen Platzer HSB Castellum Balder Sweco Wingårds White Semren Månsson