Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige som innehåller många frågetecken och tveksamheter. Omvandlingen av evenemangsområdet är en enorm investering för alla skattebetalare i Göteborg och kommer påverka området och staden många år framöver. Därför vill vi belysa några av de problem som nuvarande förslag innehåller och visa på våra alternativ:

 

Problem med nuvarande förslag:

Utredningen förbiser helt transporterna till den tänkta handeln. 2040 extra fordonsrörelser (mest lastbilar) koncentrerade till i huvudsak Örgrytemotet!
Valhallabadet rivs och ersätts inte (Se Plats för Göteborgs förslag här)
Kommunen lägger hela risken för projektet på skattebetalarna
(Se nedan)
Stora värdefulla kommunala ytor är öde och oanvändbara när inget event pågår (Se Plats för Göteborgs förslag här)

 

Parkering och trafik – En jämförelse

 

 Plats för GöteborgKommunens förslag
Totalt antal tillkommande P-platserca 1 500Ca 3 000 (+100%)
Totalt antal tillkommande fordonsrörelser
personbilar
ca 8 700 fordon/dygnca 14 900 fordon/dygn (+ 71%)
Totalt antal tillkommande fordonsrörelser logistik
(varav 50 % lastbilar)
ca 80 fordon/dygnca 2 040 fordon/dygn (+ 2450%)

 

Exploateringsekonomi – En jämförelse

 

 Plats för GöteborgKommunens förslag
Investeringar arena mm3 Mdr3 – 3,5 Mdr
Investering badanläggning1 Mdr0
Investering infrastruktur1 Mdr0,4 Mdr
Intäkter byggrättsvärden5 Mdr2,5 – 2,9 Mdr*
Tidpunkt för intäkterFrån 2021Framgår ej
Tillkommande kostnader0Ej kvantifierade
Risk för skattebetalarnaIngenAll risk på skattebetalarna
SummeringIntäkter om 5 mdr via byggrätterLånefinansierad arena
Byggrättsvärden ca 1,5 – 2 mdr