ArenaEn tydlig trend i omvärlden är att man försöker samla anläggningar av olika storlek inom samma närområde för att antingen anordna flera evenemang samtidigt eller ha möjlighet att flytta arrangemang mellan de olika scenerna beroende på hur mycket biljettförsäljning som sker. Besöksnäringen bidrar både med reseanledningar, upplevelser och arbetstillfällen för många människor med olika erfarenhet och kompetenser.

Hjärtat i arenakvarteret är givetvis efterföljaren till dagens Scandinavium. Genom teknik och flexibilitet i framkant ska den nya arenan snabbt kunna skräddarsys och förändras. Med hjälp av avancerad ljusteknik och samspel mellan ljus och mörker kan den stora hallen göras intim och stämningsfull eller dramatiskt spännande – allt beroende på föreställning. Samma teknik gör det också enkelt att skapa ”rum i rummet” utan att använda otympliga draperier. På så vis kan den nya arenan utnyttjas för betydligt fler sammanhang än idag, och därmed höja både beläggningsgrad och intäkter.

Den nya arenan uppfyller alla de krav man kan ha på en modern arena. Den kan ta:


Åskådare arenan 16 000
Åskådare arenan – vid sport 13 500

Ritning