HotellEtt nytt hotell om c.a 500 rum kan byggas och ingår i förslaget. Specifika detaljer kring detta är fortfarande för tidigt att ta fram men så snart de finns tillgängliga publicerar vi det här.