Specifika detaljer kring detta är fortfarande för tidigt att ta fram men så snart de finns tillgängliga publicerar vi det här. Visionen är att den nya arenan och idrottshallarna bäddas in i sitt eget Arenakvarter. Istället för stora avskärmande fasader omsveps hela kvarteret med byggnader som bidrar till tydlig stadsmässighet – från Örgrytevägen i söder till Valhallagatan i norr, från Mölndalsån i öster till Skånegatan i väster. Kontor, bostäder och ett nytt hotell där bottenvåningarna fylls med affärer, barer, kaféer och andra publika verksamheter som ett pärlband runt arenorna.”

Teoretisk konsumtion Gemensamt för området