Vanliga frågor och svar om projektet.

När börjar projektet?

Utredningen skall presenteras i slutet av 2017.  Därefter ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om när och hur arbetet ska gå vidare. Detta sker troligen under 2018.

Hur kommer projektet finansieras?

I Plats för Göteborgs förslag omsätts mark som idag inte utnyttjas optimalt och möjliggör byggnation av  bostäder som så väl behövs och kan på det sättet finansiera en ny arena. Det är en riskminimering för kommunen där Plats för Göteborg möjliggör att stadsutveckla ett område som idag ligger centralt men som inte används optimalt då det inte är aktiviteter.

Vilka områden berörs?

Det är en evenemangsområdet som sträcker sig 1,7 km från Ullevi i norr till Liseberg i söder.

Vem/Vilka står bakom projektet?

Plats för Göteborg är ett initiativ av byggherrar, fastighetsägare och arkitekter med verksamhet i Göteborg. Samarbetet möjliggör att ett helhetsperspektiv som innefattar såväl planering, byggnation och drift kan tas från dag ett.

Har ni bestämt vad en ny arena skall heta eller vill ni sälja namnet?

Namnfrågan har överhuvudtaget inte varit uppe till diskussion. Vi menar att det är så många frågor som man måste titta på innan och i det sammanhanget är namnet underordnat. Dessutom så är det Göteborgs stad som har den frågan och det finns ingen anledning för oss att spekulera.

Gamla och Nya Ullevi?

Vi har för avsikt att stadsutveckla hela området och det finns en stor möjlighet i båda de arenorna som vi bör utnyttja. Idag används Nya Ullevi för lite. Juni och juli månad har verkligen nya Ullevi kommit till sin rätt och utmaningen består i att fler evenemang kan komma till stånd på arenan. Idag är det för tomt för stora delar av året. Men vi ser i dagsläget inget behov att riva Nya Ullevi. Att bygga ett nytt Scandinavium, stadsutveckla med 5000 nya bostäder och möjliggöra för kontor och hotell är ett stort projekt.

När kan en ny arena stå på plats?

Det är för tidigt att säga – men visst hade det varit fantastiskt om den stod klar 2025 – 55 år efter Scandinaviums invigning?

Är det rimligt att staden lägger en massa pengar på en ny arena?

Plats för Göteborg omsätter i vårt förslag mark som idag ligger oanvänd och bygger bostäder som så väl behövs och kan på det sättet finansiera en ny arena. Det är en riskminimering för kommun där vi möjliggör att stadsutveckla ett område som idag ligger centralt men som inte används då det inte är aktiviteter.

Men Scandinavium skall ju rivas snart?

En ny arena byggs helt klart innan Scandinavium rivs. Det gör att vi fortsatt kan gå på ishockey, hästtävlingar eller melodifestival samtidigt som en ny arena tar form. Det är viktigt.