Bordläggning av återrapport

Kommunstyrelsen bordlade ärendet ”Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet” till den 20 November.