Bordläggning av återrapport till februari

”Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet” presenteras. Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 5 februari, och sedan i Kommunfullmäktige.