Intervju med kommunstyrelsens ordförande

Att Scandinavium ska rivas till förmån för ett nytt arenakomplex har kommunstyrelsen beslutat. Det väntas kosta omkring fyra miljarder, men exakt hur det ska utformas och finansieras är ännu inte klart. Det nya politiska styret har dessutom gjort att det ursprungliga stödet för överenskommelsen minskat, något som GP skrev om häromdagen.

Och det finns fler orosmoln.

– Det finns några utmaningar nu. Vi kan se att en fråga som har väckts är handelscentret. Hur stort det ska vara och hur det ska hanteras. Hur mycket handel tål Göteborg? Och trafikfrågan är en stor del i det.

Hur stort problem är trafiken?

– Vi hade ju problem redan i samband med bygget i Gårda där Trafikverket stoppade planen på grund av trafiksituationen. Vi måste kunna påvisa att det inte kommer att generera så mycket mer trafik.

Annars kan Trafikverket stoppa det?

– Ja, de kan stoppa planen. Sedan kan vi överklaga det och då blir det en förhandling i domstol. Då tar det några extra år att hantera det.

Ser du att det finns en stor risk för detta?

– Ja, hela det området är väldigt känsligt trafikmässigt och det handlar mycket om att E6:an går genom staden. Den klarar inte så mycket mer trafik.

Så… blir den klar till 2026, som det sades från början?

– Svårt att säga. Jag tror att vi behöver tänka oss för här. Det är många olika projekt som körs i Göteborg och vi måste säkra framkomlighet i staden. Och vi kan inte få en situation där vi riskerar det som vi redan planerat, utan det behöver taktas in i maskinen. Så det är svårt att sia om 2026. Det skulle kunna dröja, säger Axel Josefson.

 

Publicerad i GP 14/1 2019