Arenabesluten riskerar att rivas upp

I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslutet att ersätta Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthall med nya arenor. Även Valhallabadet ska ersättas med ett nytt centralbad. Arenorna ska placeras på rad norr om Valhallavägen, det vill säga längs med Mölndalsån, där Valhalla IP idag ligger. Där Scandinavium, Valhalla­badet och Valhalla sporthall idag finns ska ett nytt stort köpcentrum byggas Driften av arenorna ska läggas ut på ett extern bolag. Bakom beslutet stod Social­demokraterna och Alliansen. Projektet beräknas kosta omkring 4 miljarder kronor. Hur det ska finansieras är inte klart.

Inför beslutet underströk politikerna att det var viktigt att det finns en bred majoritet för den här typen av projekt som kommer att pågå under lång tid framöver. Så ser det alltså inte ut med den nya sammansättningen i kommunstyrelsen, där Alliansen och Socialdemokraterna tillsammans har sju ledamöter och de partier som är emot projektet har sex.

Läs hela artikeln i GP: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/arenabesluten-riskerar-att-rivas-upp-1.12261378