Valhallabadet är Göteborgs största bad och centrum för den lokala simsporten. Antal besökare 2015 var 478 000, vilket är ungefär lika mycket som Lundbybadet, Angered Arena och Frölundabadet tillsammans. Det är också Göteborgs äldsta bad – invigningen skedde 1956. På Valhallabadet finns Göteborgs enda 50-metersbassäng inomhus, som tillkom genom en ombyggnad på 1980-talet. Förutom 50-metersbassängen finns en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng samt en varmbassäng i anslutning till Valhalla Sporthallar.

En stor mängd olika verksamheter bedrivs på Valhallabadet, bland annat babysim, simskolor, skollektioner, aktiviteter för funktionsnedsatta, motionssim, familjesim, föreningsträning från nybörjare till elit (konstsim, simhopp, simning, vattenpolo), tävlingar, simidrottsläger, vattengymnastik, rehabiliteringsträning, samt FaR (fysisk aktivitet på recept).

Ungefär 30 helger om året är bokade för tävlingar. Men anläggningen uppfyller inte kraven för att kunna arrangera simtävlingar på SM-nivå. 50-metersbassängen saknar läktare medan 25-metersbassängen inte har tillräcklig bredd på banorna. 25-metersbassängen är inte heller tillräcklig för simhoppstävlingar. Anläggningen kännetecknas idag av höga driftkostnader, stora investeringsbehov samt brister ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Sammantagen strategi för badhus
Utredning från Göteborgs stad. Läs mer på www.goteborg.se