I direktivet till Göteborgs stads utredning framgår att ”Stadsledningskontoret har fått i uppdrag belysa olika möjliga lösningar för hur Scandinavium och Lisebergshallen kan ersättas”. Du kan läsa mer på www.goteborg.se.

Ersättning för Scandinavium blir en internationellt gångbar inomhusarena där arenans basverksamheter utgörs av idrott/ishockey och musik/underhållning. Omställningstiden mellan olika evenemang ska vara kort. Ersättning för Lisebergshallen är en betydligt mindre anläggning som ska kunna användas till såväl elitidrott som nöjes- och kulturevenemang och till viss del breddidrott. Gemensamt för de nya arenorna är att de ska vara så flexibla som möjligt för att kunna ta emot alla typer av evenemang. Plats för Göteborg planerar en ersättningsarena för Lisebergshallen som rymmer 3000-4000 besökare. En ökning från dagens arena.

Området som helhet ska utvecklas på ett sådant sätt att det skapas goda möjligheter att utöva breddidrott och lokala kulturaktiviteter. Ersättningsarenan för Scandinavium har som syfte att attrahera de publikmässigt stora evenemangen. Ersättningsarenan för Lisebergshallen får delvis en annan målgrupp. Den betydligt mindre arenan tar hand om alla de evenemang som inte har dragningskraft nog att fylla ”nya Scandinavium”, samt ger plats för breddidrott och kultur. Vid riktigt stora evenemang kommer anläggningen även att utgöra ett viktigt komplement till ”nya Scandinavium”.  För att också kunna åstadkomma liv och rörelse i området även när det inte är evenemang har vi utvecklat ett helhetskoncept tas fram där de båda arenorna kompletteras med stödjande bebyggelse i form av uppvärmnings-/sporthallar, restauranger caféer etc. Dessa anläggningar kommer vara naturliga mötesplatser och bidra till att evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter mellan evenemangen. 

Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättningsarena för Lisebergshallen
Utredning från Göteborgs stad. Läs mer på www.goteborg.se