En tydlig trend i omvärlden är att man försöker samla anläggningar av olika storlek inom samma närområde för att antingen anordna flera evenemang samtidigt eller ha möjlighet att flytta arrangemang mellan de olika scenerna beroende på hur mycket biljettförsäljning som sker.

Besöksnäringen bidrar både med reseanledningar, upplevelser och arbetstillfällen för många människor med olika erfarenhet och kompetenser.

Den nya arenan uppfyller alla de krav man kan ha på en modern arena. Den kan ta:


Åskådare arenan 16 000
Åskådare arenan – vid sport 13 500

Men man kan också ha väsentligt färre åskådare genom avgränsningar vid mindre konserter eller idrottsevenemang.

 

Se mer av ritningarna på förslaget här.