Klicka på bilderna nedan för utdrag ur handelsutredningen för området. Fler specifika detaljer kring detta är fortfarande för tidigt att ta fram men så snart de finns tillgängliga publicerar vi det här.