Fullsatt på frukostmöte om Plats för Göteborg

Lokalen var fylld till sista plats när representanter från Plats för Göteborg presenterade sitt utvecklingsförslag för området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan på Skanskas frukostmöte. Skanska är en av initiativtagarna i konsortiet där totalt tolv byggherrar, fastighetsägare och arkitekter med verksamhet i Göteborg gått samman för att presentera ett komplett finansierat alternativ.

− Utgångspunkten var ett uttjänt Scandinavium. Vi började diskutera finansiering, placering och mycket annat men insåg snart att vi måste ta ett större grepp. Det handlar inte bara om en ny arena. Det här är en stadsutvecklingsfråga, menar Johan Lundin från White arkitekter.

Sophie Dufwa på Semrén & Månsson förklarar hur evenemangsområdet kan integreras bättre i stadsväven:
− Ska det på riktigt bli en stad för alla så måste vi få mer liv i området. Det är unikt och väldigt centralt men avskärmat från citykärnan, dött och otryggt kvällar och helger när det inte är evenemang. Bostäder är det som saknas.

Totalt 5000 bostäder med olika upplåtelseformer är inplanerade, i västra Gårda, längs Skånegatan och i arenakvarteret.

− Vi funderade på olika bebyggelseprinciper och har landat i en kvartersstruktur som öppnar sig mot ån med lite lägre hus, berättar Sophie Dufwa. Det blir ett förstärkt publikt stråk genom området. Längs ån blir det lokaler, förskolor och andra publika ytor.

Den här delen av Gårda transformeras till en del av innerstaden och arenan kan göra ett viktigt jobb.

− Vi planerar Arenan med stort A! säger Jonas Edblad hos Wingårdh Arkitektkontor. Internationellt byggs arenor i centrala lägen. Genom att göra den till en del av ett stadsmässigt kvarter kan alla funktioner utnyttjas dygnet runt. Då pratar vi inte om en fristående byggnad utan en med funktioner runt om, restauranger som kan dubbelutnyttjas, inre stråk som alltid är öppet för allmänheten med mera.

Toppmodern teknik ökar användningen, rationell inlastning ökar flexibiliteten, smart logistik ökar samnyttjande. Sammantaget ger också ökad beläggning höjda intäkter.

− Lisebergshallen byggs i anslutning till arenan och ovanpå blir det multisporthallar. Med skjutbara läktare kan underhållning och idrott samsas, säger Jonas Edblad. Och läget blir ännu bättre när västlänken kommer, då faller nästa pusselbit på plats.

Annat som planerats in är bland annat hotell, kontor och ett nytt stadsbad stort nog att arrangera SM-tävlingar, helt enligt stadens önskemål.

Det intressanta med förslaget är inte bara att det är komplett finansierat utan att det tar ett helhetsgrepp kring såväl arenafrågan, bostäder, företag och platser för idrott och evenemang och skapar ett område där hela livet får plats. Konsortiet har också analyserat finansierings- och driftskostnader så det fungerar över tid och inte innebär någon risk för skattebetalarna.

Åke Boustedt, Sweco, avslutar:
− Samarbetet möjliggör ett helhetsperspektiv som innefattar såväl planering, byggnation och drift. Det är bara tillsammans vi kan skapa plats för Göteborg.

Vad händer nu?
Kommunstyrelsen har frågan på sitt bord och har som mål att fatta beslut före sommaren 2018.