Den största arenasatsningen någonsin i Göteborg!

Pressmeddelande

Idag har Plats för Göteborg presenterat sitt stadsutvecklingsförslag innehållande ett nytt Scandinavium, nytt Valhallabad, 5 000 bostäder, 5 000 arbetsplatser och tre nya multisportshallar för breddidrotten samt en ny Lisebergshall.

Plats för Göteborg är ett initiativ i syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. Ett område mitt i dagens evenemangsområde som idag är underutnyttjat och som skapar en barriär i staden.

Det som vi idag har presenterat är ett komplett och genomförbart förslag som tar ett helhetsgrepp över hela området och skapar både nya arenor för evenemang och bostäder, kontor och hotell, där finansieringen möjliggörs genom att omvandla de värden som finns i den outnyttjade marken till en ny och levande stadsdel, säger Thomas Dahl, vice VD på Wallenstam

Nya Scandinavium är Göteborgarnas arena. Hit är alla välkomna och här är alla delaktiga – amatörer och elit. Arenan ska vara en mötesplats för stadens invånare och besökare och erbjuda en helhetslösning för att stärka Göteborgs framtida konkurrenskraft som evenemangsstad. Här kommer evenemang inom idrott, nöje och kultur att arrangeras och dela på utrymmet på lika villkor. Tillsammans med övrig bebyggelse, med arbetsplatser och bostäder, blir området levande hela året och dygnets alla timmar. Ett initiativ där Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt

Plats för Göteborg är ett konsortium med Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam, arkitekterna Semrén Månsson, White, Wingårdhs samt Sweco. konsulter inom arkitektur och samhällsutveckling. Vi är åtta av Göteborgs största fastighets- och byggföretag och fyra framstående konsulter inom stadsbyggnad, stadsutveckling och hållbarhet. Vi har alla verkat i Göteborg under lång tid och vi vill vara med och utveckla staden även i framtiden. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi tillsammans bidra till att utveckla området till en levande och fantastisk stadsdel för både göteborgare och besökare, där vi utgår från alla de utmaningar om hållbarhet, trafik, tillväxt och innehåll som framtiden ställer.

www.platsforgoteborg.se

Kontakt;Thomas Dahl, Vice Vd Wallenstam,, 070-5171142